น้อมรำลึกบูชาครู และรับขวัญนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์