ข่าวการศึกษา

น้อมรำลึกบูชาครู และรับขวัญนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ ใน "พิธีไหว้ครูสำนักวิชา และรับขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 300 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 5 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 300 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

TOP