ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร (เครือข่าย) สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ครั้งที่ 5/2562 จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แล้วนั้น
บัดนี้ ผู้ตรวจสอบได้ประเมินคุณสมบัติตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ดังนี้

ก. รายชื่อ

001 นายปวัน เจริญวุฒิ
002 นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
003 นายสุริยา อาการส

ข. กำหนดการสอบ : ศูนย์การแพทย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP