ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.รังสิต จำนวน 7 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือน ม.วลัยลักษณ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์ และพูดคุยถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ รวมทั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและมีอาจารย์ผู้สอนเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ ม.รังสิตและ ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP