ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์กลุ่มแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ 3392 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ด้วยปัจจุบันการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเซียลจะทำให้ง่ายขึ้นและสะดวก ทางศูนย์วิทยุฯรับแจ้งเหตุ/งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้สร้างช่องทางการแจ้งผ่านระบบไลน์โอเพนแชทไว้เผื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการขอความช่วยเหลือต่างๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป


ศูนย์รับแจ้งเหตุ 3392 ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โทร : 075-673-3392

TOP