ข่าวสุขภาพและกีฬา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ หาดท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบน และในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักวิชาฯ ได้จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกิจกรรม

1. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
- กิจกรรม บอร์ดให้ความรู้ นิทรรศการ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และนันทนาการต่าง ๆ ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

2. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.
- กิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน ครั้งที่ 2” (SAH Sea Run 2019) แบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) นักวิ่ง จำนวน 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่ง

รายละเอียดติดตามได้จาก Facebook เดิน-วิ่ง กับสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ https://web.facebook.com/SAHWUMarathon

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/SAHWUMarathon/?ref=bookmarks

TOP