ขอเชิญเข้าร่วม "เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)" ในการประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4