นักวิจัยฯมวล.คว้ารางวัลเทคโนโลยีด้านคลื่นไมโครเวฟจากวช.