ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา ได้รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 62ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา (รองคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับโล่ “ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562 (ศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่น 33) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ประกอบความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th/?p=45398

TOP