ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม”ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย”

ขอเชิญพบกับ การอบรมสัมมนา “ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย

เพื่อการทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ภาคเช้า วางแผนการทำวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
ภาคบ่าย สิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกัน ระหว่าง ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาต
โดย ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร และ ทนายความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

สแกน QR Code เพื่อดูกำหนดการ หรือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคมนี้


TOP