: : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการครบรอบ 15 ปี : :