ข่าวทั่วไป

นักศึกษา-บุคลากร มวล.สนใจร่วมบริจาคโลหิตรวมกว่า 90,000 cc

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 บริเวณโถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 123 คน ซึ่งยอดผู้บริจาคในครั้งนี้รวมกับยอดบริจาคเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 225 คน เป็นโลหิตจำนวน 225 ถุง ปริมาณ 90,000 cc
 
โอกาสนี้ นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และขอบคุณในกุศลจิตของผู้มีจิตบริจาคโลหิตทุกท่าน
 
การบริจาคโลหิตจะมีอีก 2 ครั้งในปีนี้ คือ วันที่ 24 และ 31 ตุลาคม 2555 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุนีย์ หยาหยัน งานบริการสุขภาพ โทร. 075-673122-4

ประมวลภาพ
 
ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP