ข่าวการศึกษา

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

นายหรรษธร กานต์ชนาพงศ์ นางสาวแพรพรรณ ใจรังษี และนางสาวปัญชญา ขาวเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ทั่วประเทศ ประจำ พ.ศ. 2562 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เป็นตัวแทนจากภาค 8 เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://polscilaw.wu.ac.th/?p=6928

TOP