ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ มอบเงินหนุน Start Up แก่ผู้ประกอบการใหม่ และนักศึกษา มวล.เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการทำธุรกิจ Startup ผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 ทีม ทีมละ 50,000 บาท และมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด “Creative idea for innovative university” โดย "ทีมอยู่ตลาด" ประกอบด้วย Mr. Sean Glenn Pastorfide Miss Chelsea Yimaye Miss Tashi Wangmo นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

สำหรับโครงการการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการทำธุรกิจ Startup ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 AIS & WU จำนวน 6 ทีม ประกอบด้วย ทีม CarJaidee แพลตฟอร์มให้บริการซ่อมรถ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทีม SERTech ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบพร้อมใช้งาน ทีม Joint Care อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นสร้างแรงจูงใจในการกายภาพบำบัด ทีม CareYourHeart ระบบติดตามตำแหน่งเด็กนักเรียนอนุบาลในรถโรงเรียน ทีม C – Cash ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชน ทีม Faksue แพลตฟอร์มในการฝากซื้อของเดลิเวอร์รี่

ประมวลภาพ

TOP