ข่าวสุขภาพและกีฬา

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21
หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกหน่วยบริการกายภาพบำบัดให้แก่นักกีฬาและบุคคลทั่วไปในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย

การจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน เดินวิ่ง FunRun 4 กิโลเมตร และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งหลักสูตรกายภาพบำบัดได้เข้าไปมีบทบาทในการให้การดูแลรักษา ฟื้นฟู นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันทั้งข้างสนามและศูนย์บริการกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sah.wu.ac.th/archives/8723

TOP