ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์จัดเดินวิ่ง Fun Run ในงาน IMT-GT ครั้งที่ 21

 

 

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเดินวิ่ง Fun Run 4 กิโลเมตร ภายใต้งาน IMT-GT varsity Carnival ครั้งที่ 21 นักศึกษาจากไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน 21st IMT-GT varsity Carnival 2019 จัดกิจกรรมวิ่ง Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยมีนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เข้าร่วมกว่า 1,000 คน โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมปล่อยตัวนักกีฬาจากจุดสตาร์ทบริเวณหน้าอาคารไทยบุรี

        ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า งาน IMT-GT varsity Carnival ครั้งที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของสังคมและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านผ่านกิจกรรมกีฬา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดงานสัมมนาวิชาการ  และทัศนศึกษา ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

        อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางด้านการกีฬาเป็นกุญแจสำคัญของการจัดงาน IMT-GT varsity Carnival ครั้งที่ 21 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Fun Run ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้เห็นความสวยงามตลอดระยะทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมมือกันทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยดี

        กิจกรรมเดินวิ่ง Fun Run ใช้เส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณหน้าอาคารไทยบุรี ไปยังสวนวลัยลักษณ์และกลับมาสิ้นสุดที่อาคารไทยบุรี รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยผู้ที่วิ่งผ่านเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของนักวิ่งชายได้แก่ Culfan Fahmil จาก Medan Universitas Syiah Kuala Aceh-Indonesia  และผู้ผ่านเข้าเส้นชัยคนแรกของนักวิ่งหญิงได้แก่ นางสาว ชุติมา ศรีโมคธรรม นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเหรียญให้แก่ผู้เข้าร่วมที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายณัฐชัย โต๊ะเปี้ย
ภาพโดย นางสาวธิติมา รินสวัสดิ์ นางสาวมาริษา วงศ์สวัสดิ์
นักศึกษาช่วยงานส่วนสื่อสารองค์กร

TOP