ข่าวเด่น

นักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2012)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร แขนงเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ในงาน Food Innovation Asia Conference 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ
 
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ในปีนี้มีสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 59 แห่ง ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผ่านรอบคัดเลือกและได้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ในงาน Food Innovation Asia Conference 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพฯ
 
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย นางสาวกนกวรรณ พ่วงจินดา นางสาวฝนทิพย์ หนูอุดม นางสาวหทัยกาญ ทองใส และนางสาวอรวรรณ บุญชิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร แขนงเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยในรอบตัดสินนั้นมีทีมที่ทำได้คะแนนเป็นลำดับที่ 2 จำนวน 2 ทีม คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงต้องตัดสินกันด้วยคำถามสำรอง ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถเฉือนเอาชนะแชมป์เก่าหลายสมัยอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงได้อย่างน่าประทับใจ สำหรับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของแขนงเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่างดี และทำให้หลักสูตรนี้ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

ประมวลภาพ

TOP