นักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2012)