ข่าวสุขภาพและกีฬา

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สหเวชศาสตร์ วลัยลักษณ์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๒ “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” SAH Sea Run 2019 ณ ชายหาดท่าสูงบน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนท่าสูงบน ระหว่างวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา นักวิ่งและประชาชนชาวท่าศาลา นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมงาน กว่า 3,000 คน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมด้วย นายสุพงษ์วินัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง

โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ในครั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) โดยใช้เส้นทางวิ่งบนชายหาด เลียบชายทะเลบ้านท่าสูงบน ซึ่งถือเป็นเส้นทางวิ่งที่ถูกใจคนรักสุขภาพ ที่ได้ออกกำลังกายพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ของท้องทะเลในยามเช้าไปด้วย

นอกจากนั้นสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ยังได้ลงพื้นที่ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด กิจกรรมนันทนาการ บอร์ดให้ความรู้ และนิทรรศการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบนและเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ชุมชนแบบองค์รวม

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP