ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตอเมริกาขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Roundtable-Discussion เรื่อง English Language Teaching ร่วมกับวิทยากร Ms. Alice Murray, Regional English Language Officer จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ผู้สนใจสามารถสอบถามและแจ้งชื่อได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ โทร 075-673762, 075-673768 เบอร์ภายใน 3762, 3768

About the Speaker: Ms. Alice Murray joined the U.S. Department of State as a Regional English Language Officer (RELO) in 2006. Before joining the Bangkok office, she was Branch Chief for three years in the Office of English Language Programs in Washington, D.C. Alice has served as the RELO in Beijing, China, which included working in Mongolia, Hong Kong, and Macau, and the RELO in Dakar, Senegal, covering twenty-three countries in West and Central Africa as well as Ethiopia. She also has taught and trained students and teachers of English in Burma, Russia, Slovakia, Cambodia, and the United States. Alice has a M.S. in Applied Linguistics/ESL from Georgia State University, Atlanta, Georgia, and a B.A. in International Studies from the University of the South, Sewanee, Tennessee.

TOP