เชิญชวนประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานเปิดบ้านวลัยลักษณ์