ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งงดให้บริการอาคารกีฬาแบดมินตัน (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 11-13 กันยายน 2562

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของดให้บริการสนามแบดมินตันชั่วคราว ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงทาสีพื้นทางเดินรอบสนามแบดมินตัน จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ และพร้อมให้บริการปกติ ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

งานศูนย์กีฬาและสุขภาพขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เกียรติพรรณ หวันโส๊ะ โทร. 0918456779 ภายใน 4030


TOP