ส่วนวิเทศสัมพันธ์จับมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจรจาความร่วมมือและนิเทศนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษานานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย