ข่าวเด่น

บ.เบทาโกรหารือความร่วมมือพัฒนานักศึกษาด้านการเกษตรร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และรักษาการคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสำนักวิชาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ หารือร่วมกับคุณไตรรัตน์ ทองปลอด ผู้อำนวยการภาค บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด คุณธนัชพร พรหมทันต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารกำลังคน เครือเบทาโกร และคุณสะริฟะ เก็บเบ็นหมาด ผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล บริษัทเบทาโกรภาคใต้ พร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเกษตร ซึ่งยังขาดแคลนและเป็นความต้องการกำลังคนในระดับประเทศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในโครงการที่เรียกว่า เบทาโกร อะคาเดมี่โปรแกรม (Betagro academy program)
 
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ คุณธนัชพร พรหมทันต์ คุณสะริฟะ เก็บเบ็นหมาด ได้ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุนานาสาระเกี่ยวกับศักยภาพของบัณฑิตทางด้านการเกษตรของ ม.วลัยลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อเผยแพร่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ทั่วภาคใต้ และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา(สวศ.) ทั่วประเทศ ต่อไปอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP