ข่าวทั่วไป

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๖๒

งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๖๒

     ด้วยมีประเพณีบุญสารทเดือนสิบนานลิบลับ ลูกหลานรับปฏิบัติหนักแน่นแสนปลื้มเหลือ
ประเพณีที่การุณย์จานจุนเจือ หมายโอบเอื้อกตัญญูผู้มีพระคุณ
     มุ่งสำคัญมั่นหมายบรรพชนพ้นจากแล้ว กลุ่มเปตชนแน่แน่วมิหันหุน
อาหารหวานผสานคาวเคล้าเป็นทุน ลา พอง ไข่ปลา ยังอุ่นจัดลงไป
     หนมบ้า หนมดีซำหรือเบซำนั้นล้ำเลิศ ใส่หมฺรับจัดเข้าเถิดสุดสดใส
แรมหนึ่งค่ำถึงสิบห้าค่ำ ฉ่ำชื่นใจ เปตชนว่องไวได้ดื่มกิน
     ทั้งได้สร้างบุญต่อพ่อแม่ญาติแก่เฒ่า พระคุณเจ้าภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศิล
อีกเพื่อนบ้านสานสื่อรวมร่วมอยู่กิน ดั่งน้ำรินฉ่ำชื่นรื่นอารมณ์
     ปีนี้จัดงานประเพณีที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช กลับมาผงาดศิลปะและวัฒนธรรมทำเหมาะสม
ประชันหนังตะลุงรางวัลถ้วยพระราชทานให้ได้ชม ประกวดเพลงร้องเรือเด็กองค์พระบรมราชชนนี
     ถ้วยพระราชทานพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓ พระแม่งามแห่งชาติผาดผ่องศรี
ประกวดขับกลอนหนังตะลุงมุ่งสิ่งดี เยาวชนนครศรีธรรมราชองอาจครัน
     ประกวดกลอนสดรสชาติอาหารภูมิปัญญา เชิญไปหน้าเมืองนครศรีธรรมราชศาสตร์สร้างสรรค์
ไปทุ่งท่าลาดมหกรรมตลาดร่วมสิบวัน ประกวดประขันนางงามอร่ามเรือง
     จัดงานวันที่ ๒๒ กันยา ถึง ๑ ตุลา พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญพี่น้องไปทัศนาแดนผ้าเหลือง
นครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเจดีย์ศรีแห่งเมือง ประทีปประเทืองงานประเพณีเดือนสิบดั่งทิพย์ธรรม
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
อังคาร ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

 

TOP