ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech January 2020: Innovation in Rice and Agronomy ออกเผยแพร่ออนไลน์

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (Vol. 17 No. 1 January 2020: Innovation in Rice and Agronomy) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความนวัตกรรมการแปรรูปและการปลูกข้าว ข้าวโพด และสตรอเบอรี จำนวน 6 เรื่อง จาก Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (อิหร่าน), Sebelas Maret University (อินโดนีเซีย), มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 เรื่อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความจาก Walailak J Sci & Tech January 2020: Innovation in Rice and Agronomy เพื่ออ้างอิงได้ที่ http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/view/100

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst

TOP