ข่าวทั่วไป

ผลการแข่งหนังตะลุง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อบจ.นครศรีธรรมราช สำนักงานฝ่ายปกครองนครศรีธรรมราช อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และหน่วยงานรัฐ และบุคคล ได้ร่วมกันจัดการประชัน แข่งขัน หนังตะลุง รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช เมื่อคืนวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หนังสุภาพ ชุมยวง ศ.กั้นทองหล่อ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ หนังรุ่งโรจน์ ศ.จรูญน้อย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังบุญมา รุ่งเรืองแสง ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้การแข่งขันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานฯ เนื่องในงานประเพณบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราชได้จัดติดต่อกันมาทุกปี รวม ๑๖ ครั้ง


TOP