ข่าวทั่วไป

รพ.ศูนย์การแพทย์รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการศูนย์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A)

ด้วยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้บริการศูนย์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพ แบบเบ็ดเสร็จ ภายในอาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีประสบการณ์ มีความพร้อม มีรูปแบบการจัดการที่ดี และมีสิทธิประโยชน์และข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 3064 และ 0 7567 3068

สามารถติดตามประกาศของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่เว็บไซต์ https://hospital.wu.ac.th/

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/file/d/1w8fxYZZQ1P_3p5SJD4f-JXKoBfytWZGa/view?usp=sharin

TOP