ข่าวการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีมกลอนสดไทยศึกษาฯ/ภาษาไทย ที่ได้รับรางรัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยจากเวทีกลอนสดเดือนสิบ ประจำปี 2562

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันกลอนสด บนเวทีกลอนสดเดือนสิบ เนื่องในประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 4 คนได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 แล้ว และมาแข่งขันในเวทีดังกล่าวเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี่้

รางวัลรองชนะเลิศ 1 ได้แก่ นางสาวญาณกร คนซื่อ และนางสาวอัญกรณ์ สูญกรรมรัตน์ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวสินีนาฏ เชื้อบ่อคา และนางสาวธมลวรรณ สุขแสนสุข ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/?p=15796

TOP