ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวภาณินี จรุงกีรติวิมล
2. นายสุไลมาน หมัดอะหลี
3. นางสาวอัษฎาพร ตั้งประเสริฐ

รายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้

1. การสอบมีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2. กำหนดการสอบในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/EOlab80160/

TOP