ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 2 ของประเทศ Nature Index Ranking ด้าน Physical Sciencesเว็บไซต์ natureindex.com เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นนำระดับโลก Nature Index Ranking 2019 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index Ranking 2019 ด้าน Physical Sciences ให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศไทย อันดับที่ 344 ของเอเชีย และอันดับ 1083 ของโลก ซึ่งมีจำนวนบทความวิจัย Article Count (AC) = 6 และค่าความเป็นเจ้าของและผลงานวิจัย Fractional Count (FC) =1.40

อย่างไรก็ตาม หากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences ผลปรากฎว่าในช่วงดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index Ranking ให้อยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดับที่ 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 ของโลก มีค่า AC = 7 FC =1.43 โดยอันดับ1,2,3 ของประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยสิริเมธี และมหาวิทยาลัยมหิดลตามลำดับ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP