ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เรียนเชิญเข้าฟังสัมมนาพิเศษ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง "พืชสกุลกระชาย วงศ์ขิงข่า ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย (Boesenbergia (Zingiberaceae) in Sabah, Malaysia)" โดย Mrs. Lam Nyee Fan อาจารย์ประจำ Institute for Tropical Biology and Conservation, Universiti Malaysia Sabah, Malaysia. ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1
 
อนึ่ง รัฐซาบาห์คือหนึ่งในสองรัฐของประเทศมาเลเซียที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว และมีภูเขาคินาบาลูซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TOP