ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 26/2562 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

กำหนดการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในอัตราและตำแหน่งดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกมารับการสอบคัดเลือกภายหลังต่อเมื่อมีอัตรากำลังว่างและตรงกับความขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนได้ตามความเหมาะสม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP