ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2562 ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 21 อัตรา ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน (อาจารย์ระดับคลินิก)

รายละเอียดและกำหนดการสอบดังนี้

1. การสอบ

(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

2. กำหนดการสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP