ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการประชุมส่วน ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 จึงของดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP