ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการ ต้นกล้า like วลัยลักษณ์ 2012 สัญจรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษาและสำนักวิชา จัดโครงการต้นกล้า like วลัยลักษณ์ 2012 "เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บริการการศึกษา สัญจรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2555 เพื่อสร้างการรู้จักและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนโรงเรียน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรอีกด้วย
 
สำหรับการสัญจรพบปะนักเรียนในครั้งนี้ ทีม ต้นกล้า like วลัยลักษณ์ 2012 ได้จัดกิจกรรมแนะแนว บริการข้อมูลแก่นักเรียนในโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนวิจิตราพิทยา และโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
 
นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) โดยมี นางวาณี ผิวหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้การต้อนรับและได้หารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และยังได้เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที 21 - 22 มิถุนายน 2555 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าชมบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 10,000 คน
 
การสัญจรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในโครงการต้นกล้า like วลัยลักษณ์ 2012 "เรียนที่ใช่ ทำงานที่ชอบ” ครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร และรองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "รวมมิตรคิดทำ" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (สวท.) และบันทึกเทปรายการ “บอกข่าวเล่าแจ้ง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (ช่อง 11) เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังและชมกันอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP