ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรางวัลการนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศผลรางวัลบทความที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรางวัล http://masterorg.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=50&paths=wuresearch

TOP