เชิญร่วมกิจกรรม "กราบพระพุทธเจ้า เฝ้าพระสาวก เยือนบ้านชูกับอาศรมฯ"