สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนฯ(อาศรมยาวลัยลักษณ์)ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพแล้ว