ข่าวสมัครงาน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2555 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7-22 มิถุนายน 2555 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 นั้น
 
เนื่องจากเมื่อปิดรับสมัครมีผู้สนใจสมัครเพียง 6 ราย มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 - 10 กรกฎาคม 2555 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกันในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

TOP