ข่าวการศึกษา

นักศึกษาจาก 7 ประเทศทั่วโลก ร่วมงานวันปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2562ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานให้โอวาทนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในโอกาสวันปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบ้านพักรับรองโอกาสนี้ อาจารย์ ดร. จิตติมา ศังขมณี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ตาน้ำแห่งความรู้" (University : The endless sources of Knowledge in the 21St century)

วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปี 2561 ใน 3 หลักสูตร โดยในปีนี้ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น 5 หลักสูตร คือ 1) Bachelor of Engineering in Digital Innovation Engineering 2) Bachelor of Business Administration in Logistics Analytics and Supply Chain Management 3) Bachelor of Laws (International Program) 4) Bachelor of Business Administration (Accountancy) และ 5) Bachelor of Business Administration Program in International Hospitality and Health Tourism Management ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและของโลก มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีความร่วมมือกับต่างประเทศทั้ง ญี่ปุ่น ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ยังมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความเป็นนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักศึกษาจาก 7 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย ภูฎาน เมียนมา เวียดนาม ปาปัวนิวกินี เอธิโอเปียและประเทศซิมบับเวประมวลภาพ

ข่าวโดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย น.ส.จิรัชฐา สายแก้วและ น.ส.วรฤทัย อุดใหม่ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

TOP