ข่าวสุขภาพและกีฬา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เป็นเวลา 08.00 น. - 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/

TOP