ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับรางวัลจากโครงการประกวดการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประกอบด้วย นางสาวทอฝัน ช่วยชู นายจารุพันธ์ พลไชย นายกานต์ สิทธิฤทธิ์ นางสาวศศิภักดิ์ ศิริกระจ่าง พร้อมด้วยอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวด “Online VDO Clip” หัวข้อ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงาน Adman Awards & Syposium 2019 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 โดยมีคุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณอ่อนอุษา ลําเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับทีมมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล

ประมวลภาพ

TOP