ข่าวสุขภาพและกีฬา

รับสมัครนักศึกษา บุคลากร โครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษาจัดโครงการฝึกทักษะกีฬาปันจักสิลัตขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรจากสมาคมปันจักสิลัต ทุกวันพุธ ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. เริ่ม วันที่ 11 ธันวาคม 2563

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑารัฐ ไชยสาร โทร. 5710 หรือโทร. 064 251 1229

TOP