สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ และโครงการดาราศาสตร์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2555