ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรม Aerobic Dance For Health ในโครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก

ม.วลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรม Aerobic Dance For Health ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์รวมพลคนเต้นแอโรบิก ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ลานเต้นแอโรบิก ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาให้ความรู้

2) กิจกรรมเต้นแอโรบิกสร้างเสริมสุขภาพ ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ ลานแอโรบิก ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะได้รับคะแนนหอพัก สูงสุด 19 คะแนน มีรางวัลให้สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วมีผลสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้นสูงสุด พบกับครูนำเต้นจากชมรมแอโรบิก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3) กิจกรรมแอโรบิกสัญจร ณ สวนวลัยลักษณ์ มีสุขภาพดี มีภูมิทัศน์สวยงาม มีเพื่อนชวนรักสุขภาพเพิ่ม

4) สื่อสร้างแรงบันดาลใจAerobic Dance For Health จากทีมนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้มีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น จะได้ออกสื่อเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจแก่ผู้อยากมีสุขภาพดี

ผู้สนใจสมัครสมาชิกโครงการฯ ตาม ลิงค์ https://forms.gle/kSXNuo7WL61KRhq4A หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน หรือโทรศัพท์ 099-3082255 ,083-6508265TOP