ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและชมนิทรรศการ ในงาน เปิดบ้านสารสนเทศศาสตร์ 2555

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมนิทรรศการ ในหัวข้อ Technology and Media Convergence ในงานเปิดบ้านสารสนเทศศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://openhouse55.wu.ac.th

TOP