เชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ตอน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม