ข่าวทั่วไป

เชิญชมรายการ "รอบภูมิภาค" ตอน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค กับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT นครศรีธรรมราช โดยประเด็นเนื้อหาในการบันทึกรายการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งโบราณสถานตุมปัง ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโบราณสถานเขาคา ตั้งอยู่ที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแหล่งโบราณสถานทั้ง 2 แห่ง ล้วนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
จึงขอเชิญชวนทุกท่านติดตามชมรายการรอบภูมิภาค ตอน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 - 15.30 น.

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP