ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่8) วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 8 (กีฬาแบดมินตัน) ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะมีทีมนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ทีมจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง และสุราษฎร์ธานี
ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้

1) ประเภททีม ประกอบด้วยทีมชาย และทีมหญิง
2) ประเภทบุคคล ประกอบด้วย ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม


TOP