เวทีเสวนา "ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา" พรั่งพรูไปด้วยความรู้จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ