ข่าวทั่วไป

รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ร้านอาหารต่างๆ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ร้านอาหารต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ณ ศูนย์อาหาร อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านอาหารอิ่มสะดวกพร้อมรับประทาน ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ระหว่างอาคาร A, B และ D จำนวน 2 ร้าน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

3. รับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 7567 3068, 0 7567 3064 และ 0 7567 3066 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/

TOP