ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

ส่วนสื่อสารองค์กร ม. วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ร่วมรายการ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.05-13.40 น. ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. และรับชม Live ได้ทาง Page facebook บ่ายนี้มีคำตอบ และ Walailak Channel

TOP